Vindmølle til Nordstjerneskolen

NOrdstjerneskolen i Frederikshavn får vindmølle

Der har været stigende interesse for vedvarende energikilder det seneste årti i verden – og især i Danmark. Det har skabt behov for undervisning i de grundlæggende principper i, hvordan der dannes strøm fra vedvarende energikilder. 

EnergiSol har leveret en 12V mølle på et 9 meter tårn til Nordstjerneskolen i Frederikshavn, som skal indgå i undervisningen. Den enkelte elev får mulighed for at få viden omkring elektricitet, aflæsning af data, udarbejde statistik og analysere disse data. Eleverne kan også bruge strømmen fra møllen til at oplade deres mobiltelefoner eller andre devices, og få indblik i hvilke apparater, der har et større eller mindre strømforbrug.

Sammenkoblingen mellem selv at producere og forbruge strøm, skaber bevidsthed om strømforbrug, og kan derved appellere til de unges indstilling til deres eget strømforbrug – erfaringer, som også er med til at danne dem, som fremtidens bevidste samfundsborgere