energi

Spar på energien med lavasten

Det har længe været velkendt, at lavasten har et stort potentiale, når det kommer til opbevaring. Men af en eller anden grund er det først nu, at dette potentiale for alvor bliver udforsket i det almindelige hjem – og faktisk er det ikke kun for sjov, at man bør overveje at bruge lavasten til som varmekilde.

Det specielle ved lavasten er nemlig, at denne sten har en unik evne til at holde på varmen. Qua at stenen er dannet af størknet lava, kan den nemlig tåle temperaturer, der er helt utænkelige – og så skal man ikke være bange for at lade dem ligge i brændeovnen eller under bøfferne på havegrillen. Specielt i forbindelse med sommerens grillfeber kan det være et effektivt alternativ til de mange kul, man ellers bruger for at få gang i kødet. Med lavasten kan man nemlig holde på varmen længe efter, kullene er blevet til støv, og man skal derfor ikke bruge lige så mange kul, som man ellers skulle, hvis man ville have samme effekt. Derudover afgiver lavasten ingen giftstoffer eller CO2, hvilket for den miljøbevidste forbruger selvfølgelig også er værd at tage i betragtning. På den måde er det nemlig ikke kun en økonomisk besparelse, man opnår ved at benytte sig af de smarte lavasten. Det er også en miljømæssig ansvarlig beslutning, der i et klimaperspektiv ikke bare er miljøvenlig, men som dertil også er fornuftig.

Hvordan bruger man en lavasten til madlavning?

Konceptet med en lavasten til madlavning er egentlig meget simpel. Lavastenen får sin varme fra en anden varmekilde, men holder derefter på denne varme i en længere periode efterfølgende. Den typiske temperatur for en lavasten er omkring 280 – 350 grader celsius, og man kan derfor sagtens lave mad på eller med lavasten, uden at man skal være bekymret for, om de ikke kan opnå den ønskede varme.

Lavastenen er også lidt af et unikum, når det gælder madlavning, da den kræver utrolig lidt vedligeholdelse. Der er nemlig ingen krav om, at det skal rengøres eller lignende, idet de høje temperature giver denne stentype en form for selvrensende effekt. Derved kan du få en ikke bare billig varmekilde, men også en relativ simpel en.

Sådan fungerer lavasten som varmekilde

Som varmekilde er der nok heller ingen tvivl om, at enhver sagtens kan se potentialet i denne stentype. Og da man ikke skal være bekymret for giftstoffer eller CO2, er der muligvis også flere situationer, hvor lavastenen er endnu bedre som varmekilde, end de mere traditionelle primære kilder – eksempelvis hvis man sidder i et lukket rum.

I denne forbindelse er fordelene igen henholdsvis den miljøvenlige tilgang samt en potentiel økonomisk besparelse, og hvis man er flittig til at bruge sin brændeovn eller terrassevarmer, kan der faktisk være mange penge at spare, hvis bare man husker at anvende de smarte og simple lavasten.

traepiller

Træpiller – et klimavenligt alternativ til oliefyr

Træpilleovne og fyr erstatter i disse år i stor stil de traditionelle og forurenende oliefyr. I denne artikel kigger vi nærmere på, hvad træpiller er, og hvorfor de er et attraktivt alternativ til andre opvarmningsformer. Du kan læse mere om træpiller på Nettosten.dk.

Definition:

Træpiller består af sammenpressede træfibre, som indsamles og presses i lange cylinderformede stænger, der herefter grundet den skrøbelige struktur knækker i mindre stykker – heraf piller. Alle træsorter kan benyttes til fremstilling af træpiller, og den smuld og de spåner, der benyttes til fremstilling af disse træpiller, stammer normalvis fra andre dele af træindustrien, hvor smuld og spåner er et naturligt spildprodukt.

Som brændsel er træpiller anerkendt som CO2-neutral biobrændsel.

Produktion:

Den første fase i træpilleproduktionen består af tørring af træsmuld og –spåner, idet man ved sammenpresning af dette ønsker et lavt vandindhold. Er vandindholdet får stort, risikere man, at træpillerne mister både energiindhold og stabilitet, og det kan være svært at skabe pilleformen, hvis ikke man har fået tørret træmaterialerne tilstrækkeligt.

Efter tørringsprocessen formales de indsamlede råvarer (spåner og smuld) i slagmøller, hvorfor de mindske, uønskede træpartikler frasorteres, og hvorved det alene er de energiholdige spåner, der bliver sendt videre til presning. I forbindelse med findeling af smuld og spåner justeres vandprocenten yderligere, såfremt vandindholdets skulle være blevet for lavt.

Når træmaterialerne har det rette vandindhold, og de uønskede partikler er sorteret fra, presses pillerne i lange cylinderformede stænger – ofte med diameteren 8 mm eller 6 mm. I denne proces opstår der i presseapparatet en høj friktionsvarme, og denne varme frigiver den naturlige lignin fra træspånerne, som i pillen virker som bindemiddel, således at pillerne hænger sammen.

Til sidst i produktionsprocessen sendes træpillerne til afkøling, hvorefter de sigtes – ofte mere end en gang – således at det sidste smuld frasorteres, og det færdige produkt alene består af energiholdige piller. Disse piller sendes således til pakning, hvorved de enten tappes på sække eller direkte sælges videre i løst.

Pillekvalitet:

Der er flere måder at vurdere en pilleproduktions kvalitet på, men i forhold til træåillernes anvendelsesformål er det vigtigst at kigge på råvaremateriale, renhed af disse, vandindhold, presningsgrad samt smuldprocent. Disse parametre har indflydelse på, hvordan fungere som brændsel, og en ringe kvalitet medfører lavere brændværdi samt højere askeprocent, hvilket begge er forhold, man helst vil undgå – og dette ved enhver forbruger af træpiller.

For at være forsikret om træpillernes kvalitet kan det være relevant at undersøge, hvem der har foretaget målingerne af de pågældende træpiller. I dag er der ingen fælles standard for kvalitetssikring af træpiller, og derfor bør man i stedet forholde sig kritisk til de angivne kriterier, men i stedet holde øje med de producenter, som overlader sådanne målinger til anerkendte institutioner, hvis agenda både er objektiv og retvisende.

tree-990864_960_720

Solceller er en god investering for økonomien og miljøet

Overvejer du, om du skal investere i et solcelleanlæg til privaten eller firmaet, er der rigtig gode penge at spare. Det er en investering, der koster lidt til at begynde med, men til gengæld betaler den sig hjem over en kortere eller længere årrække – alt afhængigt af dit forbrug.

Solceller er den billigste form for energi netop nu

Det er for kort tid konstateret, at prisen på solenergi er den absolut billigste på markedet netop nu, hvilket er endnu et bevis på, at det er en god investering, der kan spare dig penge på sigt. I vores søgen efter alternative energiformer er solenergi et af de gode alternativer, som er godt for miljøet. Sammen med vindenergi er det nogle af de grønne energiformer, der er langtidsholdbare. Ønsker du at spare penge og gøre noget godt for miljøet, er det helt sikkert værd at overveje, om ikke der bør etableres et solcelleanlæg hos dig i privaten.

Tjener sig hjem på den lange bane

Der er rigtig mange, der er tilbageholdende grundet en relativt høj pris for at få monteret solcelleanlæg. Dog skal man tænke over, at det er penge, der er givet godt ud og tjener sig hjem på den lange bane. Vil du spare penge på sigt, er det en investering, der holder i det lange løb. Da elpriserne er stigende, vil det helt klart vise sig at være et godt tiltag, som giver dig både god samvittighed og ekstra håndører på kontoen.

Grøn energi er vejen til en god samvittighed

Der er helt klart nogle mennesker, der tænker så meget på miljøet og klodens fremtid, at de investerer i grøn energi for at få ren samvittighed. Dog giver det også rigtig god mening, men umiddelbart giver det også god mening, hvis det er noget, du får en økonomisk gevinst ud af. Derfor er grøn energi og specielt solceller et godt middel til at spare penge på elregningen samt udlede mindre CO2 og dermed gå aktivt ind i kampen for at bevare vores planet.

Så meget koster det

Det er ikke til at give et entydigt svar på, hvor meget det koster at etablere et solcelleanlæg, da det afhænger meget af, hvor du erhverver dig det. Men du skal nok regne med, at prisen ligger på omkring 100.000 kroner, men så har du også, hvad du skal bruge for at begynde at spare penge fremadrettet. Du kan bestille firmaer til at gøre det for dig, så du sikrer dig, at det bliver gjort ordentligt.

energy-1322810_960_720

Solenergi er for første gang billigere end vindenergi

Nu er det endelig en realitet. Det er blevet billigere at drifte solceller frem for vindmøller. Solenergi er derfor for første gang nogensinde den billigste form for ny elektricitet overhovedet.

Status som den billigste skyldes blandt andet, at man i løbet af 2016 oplevede et fald i prisen på hele 50%. Der er derfor rigtig meget, der peger på, at solenergi er vejen frem, hvis man vil spare penge på sigt, selvom det kan være en bekostelig affære at få installeret solceller.

I januar 2016 blev der indgået en aftale om, at en produktionspris for 1.000 kWh skulle ligge på 65 dollars per megawatt-time i Indien – men allerede i august samme år blev der indgået en aftale i Chile om, at prisen skulle ligge på 29,10 dollars. Har du et solcelleanlæg, er der god grund til jubel, da det er en klar besparelse, der kan mærkes i kroner og ører. Ser man på større planer, koster solenergi kun det halve af kulkraft og endda billigere end atomkraft.

Stadig for få solanlæg

Selvom solenergi nu er verdens billigste alternativ til fossil energi, er der stadig forholdsvis ret få solanlæg. Politikernes fokus i mange år ligget i et vækste Danmark til et førende samfund inden for vindenergi med etablering af vindmølleparker i stor stil. Nu synes der dog at være grobund og ganske god evidens for, at der bør investeres heftigt i solenergi. Det kan føre til nye arbejdspladser, føre til en bedre og mere energieffektiv grøn omstilling samt skabe vækst.

Solceller udgør faktisk kun så lidt som 1,8% af elproduktionen i Danmark, hvilket er ekstremt lavt set i forhold til udgifter og gevinster på det gode alternativ til fossile brændsler. Mon ikke der kan ses mange flere solceller i fremtiden hos såvel private som erhverv, der ønsker at tænke grønt og samtidig spare en masse penge på det årlige energibudget.

Lave driftsudgifter

Set i forhold til havvindmøller, som der er blevet investeret massivt i fra den danske stats side, er der store gevinster/besparelser ved at bruge solceller i stedet for. Det er nemlig et af de steder, hvor solceller adskiller sig mest markant fra havvindmøllerne, da det er meget billigere at føre den producerede strøm ind i elnettet, således at det kan udnyttes af forbrugerne. Eksempelvis koster det 3,1 mia. kroner oveni i de 3,5 mia kroner, som staten selv givet i kWh-støtte at føre kabler ud til havvindmøllerne ved Krigers Flak.

Priserne på solcelleparker lige nu ligger på 21,6 MW, hvilket giver et historisk fald til, at den danske stat blot skal støtte solcellestrømmen med 12,89 øre. pr. kWh.

eco-construction-1894026_960_720

308 procent af Samsøs forbrug bliver dækket af grøn el

Samsø har længe haft fokus på vedvarende energi, og faktisk er øen lidt af et pragteksemplar inden for området. De formår nemlig at dække ca. 308 procent af øen samlede elforbrug med vedvarende kilder. De benytter hovedsageligt vindmølleenergi, men de har også taget solcellerne til sig, og det har virkelig vist sig at være positivt. Af andre gode tiltag kan det nævnes den Co2 frie fjernvarme, som benytter halm til deres foretagende. Samsø er ikke den største kommune med sine små 3.700 indbyggere, men alligevel har deres grønne indsats givet genlyd, og der kommer kun positive kommentarer i deres retning. Samsø er allerede en VE-ø, men deres bestræbelser på at blive en af de grønneste øer er langt fra slut, og de vil stadig i fremtiden forsøge at forbedre sig.

Den grønne ø trækker opmærksomhed

Samsø har formået at skabe noget helt unikt i deres lille samfund, og det går ikke ubemærket hen. En ø der kan prale med 100 procent vedvarende energi samt en målsætning om at være fossilfri i år 2030, trækker energiturister til øen. Folk med interesse for energi vil naturligvis gerne vide mere om dette fænomen, og det er altså et positivt afkast for Samsø, da de nyder godt af turisterne.

Lille i det store billede, men en stor inspiration

Samsø kan ikke prale med deres størrelse, og deres positive tiltag har ikke den store effekt på verdensplan, men alligevel bidrager de positivt til den grønne udvikling. Andre øer og lokalsamfund bliver nemlig inspireret af de sunde tiltag, som Samsø har foretaget sig. Ydermere er lokalbefolkningen i Samsø beundringsværdig, eftersom alle deltager aktivt i udviklingen, som øen har valgt at gå i, hvilket også inspirerer rundt omkring.

Stærke forbindelser til Jylland

Den fornemme titel som VE-ø er blandt andet blevet muligt, som følge af stærke forbindelser mellem Jylland og Samsø, der har betydet, at det har været muligt at indpasse store mængder af vedvarende energi på øen. Der blev i 1960’erne etableret to kraftige søkabler fra Jylland til Samsø, og disse haft enorm betydning for det positive resultat Samsø har skabt. Kablerne blev etableret i forbindelse med et skifte til landsdækkende vekselstrøm i stedet for syv jævnstrømsværker.

Fortsat fokus på grøn energi

Samsø har som nævnt et mål om at blive en af de grønneste øer i verden, og det betyder, at de fortsat skal kæmpe. Samsø har derfor yderlig planer om at øge de grønne tiltag. De vil lave energirenovering, supplere vindmøller med solceller, forbedre forhold for elbiler og meget mere. Samsø har altså ikke tænkt sig at holde igen, og de vil konstant forbedre øens grønne tiltag.

solar-panels-2168757_960_720

Tesla revolutionerer solcellen

Når de fleste hører ordet Tesla, så tænker de nok på den særlige el-bil, som får de fleste hovedet til at vende sig og kigge. Men skaberen bag bilproducenten har også gang i mange andre ting, og det nyeste innovative skud på stammen indebærer et revolutionerende udseende af solceller til vores tage. Således har de nye solceller udseende som traditionelle tagsten og de imødekommer det største problem mange har med netop solceller på taget; nemlig at de er grimme.

Fra grimt til smukt 

Det er naturligvis helt subjektivt, hvad man synes er flot. Men som sagt, så har et alment problem med produkterne på markedet været udseendet, når man installerer dem på et tag. I samarbejde med SolarCity er designet således skabt med de formål, at de skal ligne almindelige tagsten, og tanken bag er, at det skal gøre den grønne løsning langt mere attraktivt og smart for almindelige borgere.

Installeres solceller på taget, så fremgår det ikke særlig tydeligt. Tværtimod, så vil de blive integreret sammen med resten af taget, bare i forklædning som tagsten. Det skal kunne lade sig gøre ved at skabe en sammensætning af farve og glas, som matcher tagets tegl, hvilket i sidste ende kun skulle give en ganske lille synsforskel. Det betyder altså også, at det produkt, som kommer på markedet, som det eneste tilbyder en æstetisk og smuk løsning til brug af solceller.

Priser og pakker endnu ukendt

Produktet er altså blevet lanceret, men priserne er endnu ukendte. Elon Musik har dog alligevel været ude og kommentere en smule på, hvad han regner med bliver prislejet. Således forventer han ikke, at den nye smarte løsning kommer til at koste mere end hvad almindelige tagsten plus elprisen alligevel er på i forvejen. Det betyder derudover også, at det ikke blot bliver attraktivt for nybyggere at overveje, men at det også bliver attraktivt for folk, som end ikke har overvejet at skifte deres nuværende tag.

Enkelte steder i Danmark kan den nye løsning faktisk allerede findes. Nogle har været tidligt ude, og har installeret de tegllignende solceller. For disse danskere har det kostet i omegnen af 2.500 kroner per kvadratmeter, men producenten regner som sagt med, at denne pris kommer til at falde markant.

Hvor mange husstande der i den nære fremtid vil få den nye, grønne tagløsning er altså endnu uvist. Men det bliver uden tvivl spændende at følge med i, om produktet vil få ligeså høj omtale, som Teslas biler gjorde.

Missionen er klar 

Ifølge Elon Musk skal de nye solceller dog ikke kun være solceller, som vi kender dem i dag. Missionen er ifølge ham selv, at solcellerne, et husbatteri og en elbil om nogle år skal være fast inventar. Kommer det til at ske, så kan der altså forventes en revolutionerende måde at leve på, hvor ens eget taget producerer strøm til både hus og bil – og således også udleder langt mindre CO2 end de løsninger, vi normalt har i dag.

energy-1144098_960_720

Afskaffelsen af PSO-afgiften rejser nye spørgsmål

For nyligt har et bredt flertal i det danske folketing indgået en aftale om, at den omtalte PSO-afgift skal afskaffes. Afskaffelsen har været længe undervejs, og for danskerne og deres elforbrug betyder det, at elregningen bliver lavere. Men det rejser samtidig en række andre spørgsmål. Hovedsageligt skal der ses andre steder hen, for at finde pengene til både grøn omstilling og støtte til energibesparelser.

PSO-afgiften kort fortalt

Du har måske hørt om, at den skulle afskaffes. Men hvad er PSO-afgiften helt konkret, tænker du måske. PSO står for Public Service Obligation, hvilket indebærer at vi alle skulle bidrage til de mere alternative energiløsninger på markedet. Heriblandt var tiltænkt eksempelvis solceller og vindmøller.

Afgiften indbringer hvert år mellem 7 og 8 milliarder kroner til den danske stat, som går direkte videre til den grønne omstilling. Det er således mange penge, som gennem en udfasning til 2022, ikke længere vil være til rådighed. Afskaffelsen betyder desuden for hver dansker, at elregningen vil blive 20 øre mindre per kilowatt-time – altså vil prisen på el blive mindre for os alle.

De 7-8 milliarder kroner, som ikke længere vil gå til grøn omstilling, skal desuden findes et andet sted. Regeringens plan vedrørende danskernes privatøkonomiske område er, at bundskatten skal hæves for alle danskere. Bundskatten skal sænkes med 0,009 procentpoint og den grønne check, som vi alle betaler til, vil blive lavere for danskerne med lav indkomst. Bundskatten alene giver 700 millioner kroner, og ændringerne ved den grønne check giver yderligere 700 millioner kroner. I alt altså 1,4 milliarder. Resten skal findes ved nedskæringer i støtteordninger til erhvervslivet – men hvilke?

Havvindmøllerne bliver ikke rørt

Der har i forbindelse med afskaffelsen af afgiften været tale om, at droppe de ellers planlagte havvindmøller. Det skabte større røre, eftersom det virkede som et skridt i den forkerte retning med hensyn til grøn energi, men disse bliver der altså ikke pillet ved alligevel. Det skaber glæde mange steder, men det rejser samtidig spørgsmålstegn fordi, aftalen i stedet omhandler et mål med at bespare 1,7 milliarder på støtteordninger.

Et andet spørgsmål som også kommer frem ved ændringerne er, at planerne for realiseringen af energibesparelser er ret uklare. Energiselskaberne ønskede at få reduceret det pålagte mål om besparelser, og det blev imødekommet. Helt præcist indebærer aftalen at deres reduceringsmål ændres fra 12,2 PJ til 10,1.Herefter er resten dog ganske uklart og meget lidt konkret, eftersom planerne om udmøntningen ikke er bestemt.
Dette kan skabe diskussionerne i fremtiden, og det kræver at politikerne holder fast i, hvad formålet med udmøntningen er. Således skal det være for at reducere energiforbruget overordnet set, og ikke at understøtte vores omlægning til en mere vedvarende og grøn energi.

Alt i alt er mange af ændringer ganske teknikske, men eksperterne er altså ikke nødvendigvis tilfredse. De mange kompromisser været med til at skabe fremtidige ordninger, som endnu er uklare, hvilket således vil skabe nye spørgsmål i fremtiden.

tree-990840_960_720

30% af Danmarks energiforbrug dækkes af vedvarende energi

En ny rapport fra Energistyrelsen er netop blevet offentliggjort, og den indeholder tegn på en positiv og ikke mindst spændende udvikling i Danmarks energiforbrug og energiproduktion. 

Stigende produktion af vedvarende energi
D. 1. december blev Energistyrelsens rapport ”Energistatistik 2015” offentliggjort, og af den fremgår det, at 30% af Danmarks energiforbrug i 2015 blev dækket af vedvarende energi. I 2014 var dette tal 29,2%, og noget tyder dermed på, at vi er på rette vej. Sammenholdes disse tal med den danske elforsyning, så er de endnu mere positive. Her udgjorde produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi 56,0 pct. af Danmarks elforsyning i 2015, hvoraf de 41,8% kom fra vindkraft, mens 11% var fra biomasse.

Danmarks faktiske udledning af drivhusgasser er faldet med hele 31,1% siden 1990, hvoraf en reducering på 4,9% af disse er sket mellem 2014 og 2015.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt udtaler, at han er glad for, at vedvarende energi bidrager til en øget mængde grøn strøm i stikkontakterne. Han fortæller også, at det i deres regeringsgrundlag er målet, at hele 50% af energien i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder. Han er godt klar over, at det er et stort mål, men grundet de nye tal ser han grund til at være optimistisk omkring grøn fremtid. Lars Christian Lilleholt synes, at det er rigtig godt, at CO2-udledningerne er faldet i Danmark, især med tanke på klimaet. Hertil tilføjer han, at de stærke el-forbindelser, Danmark har til nabolandene, har medvirket til stigende el-import, der både kan bidrage til lavere elpriser og en høj forsyningssikkerhed på sigt.

Brændselsforbruget til elproduktion falder
Rapporten viser også, at brændselsforbruget til elproduktionen er faldet med 14,4% grundet den øgede produktion af strøm fra vindkraft samt den øgede nettoimport af el. Ydermere så man i 2015 et fald i forbruget af kul, olie og naturgas på 30,4%, hvorimod forbruget af vedvarende energi modsat steg med 2,7% samme år. Imidlertid var Danmarks faktiske forbrug på 720 PJ i 2014 stadig uændret i 2015.

Lithiumbatterier – en mulig fremtid?
Endnu en mulighed for at sænke CO2-udledningen er ved opbevaring af vedvarende energi i  lithiumbatterier. Førhen har det ikke været muligt at lagre energi, men disse gør det muligt at lagre eksempelvis solenergi, således at strømmen kan bruges om aftenen, på trods af at solen ikke længere skinner. Lithiumbatterier er en del af en nyskabende teknologi, og på trods af at stoffet allerede findes i computere, mobiltelefoner og andre batteridrevne apparater, så er det en ny brugsmetode, der er tale om, og denne kan virke miljøvenlig, hvis det vel at mærke er vedvarende energi, der bliver lagret.

solar-panels-538114_960_720

Sidste udkald for tilskud til solceller

Går du med planer om at investere i solceller, er det ved at være sidste chance, hvis du skal nå at få del i den nuværende tilskudspulje. Den 31. oktober er det ikke længere muligt at ansøge om at få del i puljemidlerne, som gør det mere attraktivt at investere i solceller til privaten.

Foreløbigt sidste EU godkendte tilskudspulje

Tilskudspuljerne til investeringer i solceller blev oprindeligt indført som et led i en energistrategi, der skulle gøre det mere økonomisk rentabelt at investere i solceller og solenergi som privat boligejer. Den sidste pulje, som lukker for ansøgninger den 31. oktober, fungerer således, at du altid er sikret en fast pris for den overskudsstrøm, dit anlæg producerer. Denne ordning sikrer således en pris på 0,88 kr. pr. kWh, dit anlæg sender ud på elnettet. Tidligere ordninger har budt på højere priser (eksempelvis 1,3 kr. pr. kWh i 2015-ordningen), men prisen er stadig ganske fornuftig, de generelle elpriser taget i betragtet.

Den statsgaranterede salgspris gælder i 10 år, hvilket betyder, at et gennemsnitligt 6 KW anlæg vil opnå et samlet tilskud på mellem 30.000 og 40.000 kr. Det samlede beløb vil dog afhænge af en række forhold, herunder blandt andet husstandens eget forbrug.

På nuværende tidspunkt er der ingen planer om nye tilskudspuljer, hvorfor det anbefales, at alle, der ønsker at få etableret et solcelleanlæg, ansøger om tilskud senest den 31. oktober. Det er ikke afgørende, om finansieringen eller selve alt praktiske er på plads, så længe du har indgået en betinget købsaftale senest på ansøgningstidspunktet.

Sådan ansøger du om tilskud

Vil du gerne have del i tilskudspuljen, skal du opfylde en række betingelser:

 • Du skal som nævnt have indgået en betinget købsaftale med en leverandør af solcelleanlæg. Det er meget vigtigt, at aftalen er betinget, og husk, at et tilbud ikke er ensbetydende med en aftale.
 • Du må ikke have etableret eller tilsluttet et solcelleanlæg, før du får tilsagn. Husk dog, at anlægget skal tilsluttes senest 2 år efter afgivelsen af tilsagnet.
 • Pristillægget skal have såkaldt tilskyndelsesvirkning. Læs mere her.

Opfylder du ovenstående betingelser, kan du benytte guiden nedenfor, så du kan få del i denne sidste tilskudsordning:

 1. Indledningsvist skal du undersøge, hvilken af de fire underpuljer dit planlagte anlæg er omfattet af. Dette skal du oplyse i din ansøgning
 2. Du søger om tilsagn via Energinet.dks hjemmeside. Læs her, hvordan du ansøger, og hvilken dokumentation du skal medsende
 3. Send din ansøgning via Energinet.dks online formular
 4. Afvent tilsagn fra Energinet.dk
 5. Såfremt du får tilsagn om det forhøjede pristillæg, har du tilladelse til at tilslutte dit solcelleanlæg
 6. Når du har tilsluttet anlægget, skal du igen ansøge om forhøjet pristillæg samt nettoafregning. Denne gang er der dog tale om en afgørelse – ikke et tilsagn.

Erfaringer fra tidligere år viser, at mange venter helt til det sidste med at ansøge, og da ansøgningerne behandles efter først-til-mølle-princippet, kan det være en rigtig god idé at være tidligt ude, så du ikke går glip af tilskuddet.

 

electricity

Argentina lancerer ambitiøs plan for solenergi

De fleste forbinder Argentina med fodboldstjernen Lionel Messi, storslået natur og nogle ganske habile vine. I fremtiden er den argentinske regerings ambition, at det sydamerikanske land også skal være med helt fremme i feltet, når snakken falder på bæredygtig energi, herunder både vind- og solenergi.

Dropper tidligere regeringers energipolitik

Argentinas nye regering kunne i løbet af sommeren løfte sløret for deres ambitiøse energiplan kaldet RenovAr, som har til hensigt at gennemføre en omstilling til en mere bæredygtig energiproduktion. I samme ombæring ønsker man større forsyningssikkerhed, hvilket tidligere har været et af de største problemer i den argentinske infrastruktur.

LÆS OGSÅ: ”Dansk solenergi og australske tomater?

Helt konkret har præsident Mauricio Macri sat sig et mål om, at 25 % af Argentinas samlede energiforbrug inden 2025 skal komme fra vedvarende energikilder, herunder vandkraft, sol- og vindenergi samt bioenergi. Dette tal er på nuværende tidspunkt blot 1,8 %, og der er altså lang vej endnu, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at opfylde de storstilede målsætninger inden for tidsrammen.

Man har fra politisk side tidligere baseret størstedelen af landets energipolitik på offentlige subsidier i et forsøg på at holde elpriserne nede, hvilket dog har haft en negativ indvirkning på landets energieffektivitet og medført et kunstigt overforbrug. Afskaffelsen af subsidierne har helt naturligt forårsaget betydelige prisstigninger, men håbet er, at RenovAr både kan bidrage til en mere bæredygtig energipolitik samt en øget energieffektivitet.

Solenergi spiller en væsentlig rolle i den nye strategi

Regeringen har i første omgang udbudt projekter for i alt 1.000 MW. Planen fordeler disse 1.000 MW på forskellige energikilder:

 • Vindenergi – 600 MW
 • Solenergi – 300 MW
 • Biomasse – 65 MW
 • Vandkraft – 20 MW
 • Biogas – 15 MW.

Solenergi udgør med andre ord 30 % af det samlede foreslåede energiudbud, på trods af at Argentina på nuværende tidspunkt stort set ikke har nogen aktive solkraftværker. Den første udbudsrunde, hvor regeringen i øvrigt havde udstedt garanti for afsætning og investering i projekterne, modtog over 120 tilbud og projektforslag for i alt ca. 6.000 MW – 600 % mere end de oprindeligt udbudte 1.000 MW.

800 millioner USD afsat til formålet

Den nye forsyningsstrategi fra den argentinske regering er heldigvis ikke blot tomme ord og floskler. Regeringen har via en national fond afsat godt og vel 800 millioner dollars til investeringer i vedvarende energikilder – svarende til omtrent 5,4 milliarder danske kroner. Verdensbanken har endvidere stillet garantier for 500 millioner dollars, hvilket sikrer det økonomiske fundament under RenovAr.

LÆS OGSÅ: ”Amerikanere køber LM Wind Power

I disse år forventes det, at Argentinas energiforbrug vil vokse betydeligt, hvilket øger presset på den i forvejen ineffektive og knap så bæredygtige forsyningsstrategi. Netop af denne grund spår Lilian Alves, New Energy analytiker i Sao Paulo, at særligt sol- og vindenergi er oplagte energikilder i Argentinas situation. Hun påpeger, at disse parker forholdsvis hurtigt kan være operationelle, hvilket er afgørende ift. forsyningssikkerheden. De nye, klimavenlige toner fra Argentina kan desuden være en oplagt mulighed for danske energivirksomheder, der ønsker at få foden inden for på det sydamerikanske marked, hvorfor Udenrigsministeriet også tilbyder vejledning og rådgivning her.

Her på ENERGISOL.DK følger vi udviklingen tæt – selvfølgelig med fokus på initiativerne vedrørende solenergi.

 • 1
 • 2